ปี 2013 PRONTO สาขา Central Festival Chiangmai เปิดให้บริการ