ปี 2011 PRONTO สาขา Central Airport Chiangmai , สาขา Central Rama9 , สาขา Siam Paragon และสาขา Terminal21 เปิดให้บริการ