PRONTO สาขาแรก!!!Announcement Date : Jan 18 , 2006

ปี 2006 PRONTO สาขาแรกสยามสแควร์ ได้เปิดมิติใหม่ให้กับชาวไทยได้รู้จักกับยีนส์คุณภาพจากหลายหลายประเทศทั่วโลก