ปี 2013 Iron Heart ก็เข้ามาทำให้ชาวไทยได้ตื่นตะลึงกับยีนส์ที่มีความหนาในระดับ Extra Heavy Denim