ปี 2015 แฟน PRONTO ได้สัมผัสประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นครั้งใหญ่กับงาน PRONTO DENIM CARNIVAL 2015 ที่จัดขึ้นใน Theme “World Racing Day”